Kunstmatige intelligentie: wordt dat ook voor bijnier-patiënten belangrijk?
Actualiteit | Kwaliteit van zorg

Kunstmatige intelligentie: wordt dat ook voor bijnier-patiënten belangrijk?

Laatst was ik op een symposium over kunstmatige intelligentie in de zorg. Kunstmatige intelligentie is de toepassing van computersoftware, die leert van ervaring, zich aanpast aan nieuwe input en taken voltooit die lijken op menselijke intelligentie. Toepassing van kunstmatige intelligentie staat op het punt van doorbreken in de beeldvormende diagnostiek. Er wordt hard…

Familiaire paragangliomen
Actualiteit | Feochromocytoom

Familiaire paragangliomen

Paragangliomen en feochromocytomen zijn zeldzame langzaam groeiende, meestal goedaardige tumoren. Zoals ook genoemd op in de basistekst over het Feochromocytoom is een groot deel van de feochromocytomen en paragangliomen erfelijk. Inmiddels ligt dit percentage op ongeveer 40% en zijn er al meer dan 20 genen bekend. De meest voorkomende genen zijn de SDHgenen; SDHA, -B, -C,…

Sommige informatie moeilijk vindbaar op websites van zorgverzekeraars
Actualiteit | Zorgkosten

Sommige informatie moeilijk vindbaar op websites van zorgverzekeraars

nformatie op de websites van zorgverzekeraars is niet altijd even goed te vinden voor verzekerden. Over zeven van de tien onderzochte onderwerpen, zoals de vergoeding voor fysiotherapie, kan minimaal driekwart van de verzekerden informatie vinden. Over andere onderwerpen, zoals de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg, kan de helft of minder dan de helft informatie…

Ziektespecifiekekwaliteitvanlevenvragenlijst
Actualiteit | Primair hyperaldosteronisme

Ziektespecifiekekwaliteitvanlevenvragenlijst

Met bovenstaand woord kan ik ongetwijfeld een Scrabblepotje winnen. Ook al staat dat woord niet in van Dale.  De ziektespecifiekekwaliteitvanlevenvragenlijst bestaat nu voor primair hyperaldosteronisme, de bijnieraandoening met het grootste aantal patiënten in Nederland. Informeren naar de kwaliteit van leven in de spreekkamer is vaak niet meer dan vragen ‘Hoe gaat het?’, maar…

Levering hydrocortison en fludrocortison voor mensen met een bijnieraandoening
Medicijnen | Nieuws

Levering hydrocortison en fludrocortison voor mensen met een bijnieraandoening

Nieuwe ontwikkelingen BijnierNET overlegt met het ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zorgverzekeraars en de producenten van deze medicijnen om te komen tot een stabiele levering voor de toekomst. Daarvoor is het noodzakelijk dat zowel fludrocortison en hydrocortison in diverse doseringen als geregistreerde producten in het Geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS)…