Training voor verpleegkundigen over bijnierschorsinsufficientie
Actualiteit | Kwaliteit van zorg

Training voor verpleegkundigen over bijnierschorsinsufficientie

Verspreid over het land organiseert BijnierNET in samenwerking met een medisch centrum een training voor verpleegkundigen met het doel de kennis over de aandoening bijnierschorsinsufficiëntie op te frissen. Op 30 november is een groepje verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten getraind in het UMC Groningen. “Het was een succesvolle dag”, liet dr. Michiel Kerstens weten….

Profielschets secretaris BijnierNET
Nieuws

Profielschets secretaris BijnierNET

Bij BijnierNET ontstaat per 1 juni 2019 een vacature in het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur voor de functie van secretaris. Voor deze functie wordt iemand gezocht met belangstelling voor processen in de zorg, speciaal voor patiënten met een bijnier(gerelateerde) aandoening, hun naasten en betrokkenheid bij patiëntenorganisaties. Er wordt gezocht naar iemand…