Grip op je medische gegevens

Grip op je medische gegevens

Stel, een patiënt komt bij de huisartsenpost. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk om historische medische gegevens te raadplegen, zoals een actueel medicatieoverzicht en de laatste professionele samenvatting van een collega arts. De dienstdoende arts...
In memoriam: Hans Heindijk

In memoriam: Hans Heindijk

In memoriam Ons bereikte het bericht dat op16 juli 2018 is overleden de heer Hans Heindijk in de leeftijd van 83 jaar. In 1999 werd hij lid van Bijniervereniging NVACP en velen van u kennen hem vast van de algemene ledenvergadering. Hij hield de besturen scherp door...